loading

PERSONVERNERKLÆRING

Informasjon om behandling av personopplysninger

Dine personlige data vil bli behandlet for å administrere og oppfylle din(e) henvendelse(r) av oss (som du har valgt som Opel-partner),
av Maskinagentur AS Vestre Rosten 83
7075 Tiller
og av Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland

Databehandlingen er basert på artikkel. 6 (1) (b) General Data Protection Regulation (GDPR)

Som dataansvarlig behandler vi dine personopplysninger som følger:

Data(obligatorisk data er merket med *)

Formål

  1. Identifikasjon og kontaktdetaljer:
    (Navn*, e-postadresse*; telefonnummer, postnummer (* hvis relevant))

Kontaktformål samt Oppfyllelse av forespørsel

Påmelding/avmelding av nyhetsbrev.

  1. Opplysinger om modell av interesse*

Oppfyllelse av forespørsel

  1. Valgt Opel-partner*

Oppfyllelse av forespørsel

  1. Interesse I leasing/ finansiering (* hvis relevant)

Oppfyllelse av forespørsel

  1. Faktiske kjøretøysopplysninger*, VIN-nummer*, Første registreringsdato, Registreringsnummer/Skiltnummer, kilometerstand, dato/tidspunkt for avlevering av kjøretøy, dato/tidspunkt for henting, servicetype*

Oppfyllelse av forespørsel om service

  1. Forespørselstype

Oppfyllelse av forespørsel om kontakt

 

Dataelementene merket med *, er obligatoriske opplysninger, som er påkrevd. Du er derfor forpliktet til å oppgi opplysningene. Hvis du ikke oppgir disse, kan vi ikke oppfylle forespørselen din.

Dine personopplysninger vil lagres for de ovennevnte formål tre år etter avtaleforholdets opphør.

Mottakere

Vi deler dine personopplysninger med følgende mottakere til følgende formål:

Data

Formål

Mottaker(e)

Identifikasjon og kontaktdetaljer: Navn*, e-postadresse*, telefonnummer, postnummer (* hvis relevant)), Opplysninger om modell av interesse*, Valgt Opel-partner*, Leasing- / finansieringsinteresse (* hvis relevant), Opplysninger om faktiske kjøretøy*, VIN*, Første registreringsdato, Registreringsnummer /skiltnummer, kilometerstand, dato/tidspunkt for avlevering av kjøretøy, dato/tidspunkt for henting av kjøretøy, Servicetype*, Forespørselstype

Oppfyllelse av forespørsel

Vi (din valgte Opel-partner) Maskinagentur AS Vestre Rosten 83
7075 Tiller og Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, deler dine personopplysninger med de respektive tilknyttede databehandlerne for å støtte administrasjonen av de nevnte formålene.

Vi (din valgte Opel-partner) Maskinagentur AS Vestre Rosten 83
7075 Tiller  og Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland, deler også dine personopplysninger med den respektive IT-tjenesteleverandøren (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som ligger utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) og dermed i et land som ikke har et tils
trekkelig databeskyttelsesnivå. Det foreligger ingen avgjørelse fra EU-kommisjonens side om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået, men det er hensiktsmessige garantier på plass, som i dette tilfellet vil si EUs standardkontraktsbestemmelser. For å få en kopi, ber vi deg om å sende en e-post til privacyrights@opel.com.

Identifikasjon og kontaktdetaljer:
(Navn*, Telefonnummer)

Overvåking av oppfyllelse

TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

 

For å levere finansierings-/leasingtjenester og lignende ønskede tjenester.

Mottakeren [sett inn navn] befinner seg utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS), og dermed i et land som ikke har tilstrekkelig databeskyttelsesnivå.

 [Hvis det foreligger en avgjørelse fra EU-kommisjonen skriv inn følgende: Det foreligger en avgjørelse fra EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelse: (se http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).]

[Dersom det ikke foreligger en tilstrekkelig beslutning, og hvis det ikke foreligger noen unntak etter art. 49 GDPR, vennligst sett inn: Det foreligger ingen avgjørelse av EU-kommisjonen, men det er hensiktsmessige garantier på plass, som i dette tilfellet er: [sett inn, f.eks. EUs standardkontaktsbestemmelser, bindende virksomhetsregler]. [sett inn hvordan man får et eksemplar av de etablerte garantiene, eller hvor de kan finnes: For å få et kopi, ber vi deg sende en e-post til [sett e-postadresse].]]

[Dersom det mangler en avgjørelse om tilstrekkelighet av beskyttelsesnivået og passende garantier, sett inn følgende:

 Det foreligger ingen avgjørelse fra EU-kommisjonen om tilstrekkelighet av beskyttelsesnivået, men unntakelsen i henhold til [sett inn unntakelsen i henhold til artikkel. 49 GDPRT eks. Art. 49 (1) a) GDPR] er gjeldende.

For ytterligere informasjon om databeskyttelsesrelaterte emner, vennligst se vår Personvern og bruk av cookies.

Tilbake til toppen